ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
21.678.238
76.113.198
214.905.260
262.978.498
Duran Varlıklar
6.205.832
75.773.281
78.029.237
98.734.059
Toplam Varlıklar
27.884.070
151.886.479
292.934.497
361.712.557
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.383.484
63.479.290
166.038.041
145.448.060
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.003.412
14.772.684
24.028.272
36.964.675
Toplam Yükümlülükler
6.386.896
78.251.974
190.066.313
182.412.735
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.497.174
73.634.505
102.868.184
179.299.822
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Özkaynaklar
21.497.174
73.634.505
102.868.184
179.299.822
Toplam Kaynaklar
27.884.070
151.886.479
292.934.497
361.712.557

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.622.508
122.130.784
275.257.151
185.925.937
Satışların Maliyeti
-3.121.070
-106.651.342
-232.829.601
-83.310.889
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
501.438
15.479.442
42.427.550
102.615.048
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
501.438
15.479.442
42.427.550
102.615.048
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.242.562
9.682.522
41.536.690
100.322.738
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.242.562
10.882.059
43.238.000
101.054.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
364.633
9.287.214
40.633.221
96.791.961
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
277.609
4.871.778
28.569.908
76.180.310
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
277.609
4.871.778
28.569.908
76.180.310
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
277.609
4.871.778
28.569.908
76.180.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.838
8.772.322
264.019
820.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
224.771
13.644.100
28.833.927
77.001.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
224.771
13.644.100
28.833.927
77.001.155

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır