ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
76.113.198
214.905.260
384.583.780
950.107.981
Duran Varlıklar
75.773.281
78.029.237
445.525.254
642.216.950
Toplam Varlıklar
151.886.479
292.934.497
830.109.034
1.592.324.931
Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.479.290
166.038.041
366.998.033
785.635.907
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.772.684
24.028.272
79.735.677
137.303.918
Toplam Yükümlülükler
78.251.974
190.066.313
446.733.710
922.939.825
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.634.505
102.868.184
383.375.324
669.385.106
Ödenmiş Sermaye
63.000.000
63.000.000
63.000.000
63.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Özkaynaklar
73.634.505
102.868.184
383.375.324
669.385.106
Toplam Kaynaklar
151.886.479
292.934.497
830.109.034
1.592.324.931

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
122.130.784
275.257.151
359.481.627
1.023.615.006
Satışların Maliyeti
-106.651.342
-232.829.601
-218.906.947
-679.667.617
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
15.479.442
42.427.550
140.574.680
343.947.389
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
15.479.442
42.427.550
140.574.680
343.947.389
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
9.682.522
41.536.690
137.464.006
334.884.356
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
10.882.059
43.238.000
302.975.213
350.912.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
9.287.214
40.633.221
294.805.489
343.048.767
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.871.778
28.569.908
224.307.284
286.467.338
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.871.778
28.569.908
224.307.284
286.467.338
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.871.778
28.569.908
224.307.284
286.467.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.772.322
264.019
56.199.856
-427.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.644.100
28.833.927
280.507.140
286.039.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.644.100
28.833.927
280.507.140
286.039.782

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır