ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ZPY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
77.026.103
142.041.718
210.636.316
247.208.149
Duran Varlıklar
35.079.726
5.089.311
6.455.573
6.265.247
Toplam Varlıklar
112.105.829
147.131.029
217.091.889
253.473.396
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.836.860
6.597.239
11.078.273
12.712.889
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.780.789
2.658.032
2.087.404
2.274.654
Toplam Yükümlülükler
9.617.649
9.255.271
13.165.677
14.987.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.488.180
137.875.758
203.926.212
238.485.853
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
102.488.180
137.875.758
203.926.212
238.485.853
Toplam Kaynaklar
112.105.829
147.131.029
217.091.889
253.473.396

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
66.028.485
100.472.946
100.604.724
35.638.827
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
66.028.485
100.472.946
100.604.724
35.638.827
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
66.028.485
100.472.946
100.604.724
35.638.827
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
43.460.218
71.000.004
74.198.026
36.164.046
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
43.460.218
71.000.004
74.198.026
36.164.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
53.425.836
82.563.834
101.701.382
42.791.137
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
41.861.098
66.147.289
76.137.561
34.913.051
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
41.861.098
66.147.289
76.137.561
34.913.051
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
41.861.098
66.147.289
76.137.561
34.913.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.250
-36.648
-87.107
-353.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.834.848
66.110.641
76.050.454
34.559.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
41.834.848
66.110.641
76.050.454
34.559.641

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır