ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.611.781
2.782.309
8.984.006
11.116.208
Duran Varlıklar
6.142.400
8.007.886
13.210.157
16.486.056
Toplam Varlıklar
7.754.181
10.790.195
22.194.163
27.602.264
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.380.824
4.447.945
9.151.729
10.929.238
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.788.256
3.455.900
8.879.807
10.217.126
Toplam Yükümlülükler
5.169.080
7.903.845
18.031.536
21.146.364
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.585.101
2.886.350
4.162.627
6.455.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.585.101
2.886.350
4.162.627
6.455.900
Toplam Kaynaklar
7.754.181
10.790.195
22.194.163
27.602.264

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.763.745
5.040.948
14.644.953
7.108.139
Satışların Maliyeti
-2.448.314
-3.952.541
-10.942.436
-4.886.528
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
315.431
1.088.407
3.702.517
2.221.611
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
315.431
1.088.407
3.702.517
2.221.611
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
246.076
1.023.319
2.540.013
1.679.350
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
249.363
1.071.538
2.543.096
1.680.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
12.602
-275.020
-1.187.990
820.987
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.064.180
312.188
697.435
2.332.518
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.064.180
312.188
697.435
2.332.518
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.064.180
312.188
697.435
2.332.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
669.840
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.064.180
312.188
1.367.275
2.332.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.064.180
312.188
1.367.275
2.332.518

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır