ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
60.856.600
88.294.005
153.074.916
158.887.528
Duran Varlıklar
10.090.947
12.203.005
31.437.721
34.660.903
Toplam Varlıklar
70.947.547
100.497.010
184.512.637
193.548.431
Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.533.568
50.401.801
113.950.071
134.742.931
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.047.860
22.774.984
44.842.713
47.967.486
Toplam Yükümlülükler
46.581.428
73.176.785
158.792.784
182.710.417
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.366.119
27.320.225
25.719.853
10.838.014
Ödenmiş Sermaye
19.559.175
19.559.175
19.559.175
19.559.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
24.366.119
27.320.225
25.719.853
10.838.014
Toplam Kaynaklar
70.947.547
100.497.010
184.512.637
193.548.431

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
89.534.861
159.812.318
368.486.579
71.166.677
Satışların Maliyeti
-51.564.888
-84.315.011
-204.583.050
-55.100.678
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
37.969.973
75.497.307
163.903.529
16.065.999
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
37.969.973
75.497.307
163.903.529
16.065.999
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
13.768.114
12.654.816
15.074.843
-20.501.468
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
13.772.019
12.696.979
16.637.151
-17.607.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
12.677.409
11.977.530
-945.162
-17.161.746
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
10.068.543
8.609.644
-6.731.957
-18.756.181
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.068.543
8.609.644
-6.731.957
-18.756.181
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
10.068.543
8.609.644
-6.731.957
-18.756.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.948.085
-5.655.538
-14.948.742
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.120.458
2.954.106
-21.680.699
-18.756.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.120.458
2.954.106
-21.680.699
-18.756.181

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır