ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
20.836.623
10.841.427
67.479.554
107.225.172
Duran Varlıklar
817.720.983
778.789.742
942.863.714
1.965.468.314
Toplam Varlıklar
838.557.606
789.631.169
1.010.343.268
2.072.693.486
Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.520.386
38.289.413
98.763.889
104.785.411
Uzun Vadeli Yükümlülükler
519.526.501
678.675.977
1.020.052.831
1.514.569.058
Toplam Yükümlülükler
564.046.887
716.965.390
1.118.816.720
1.619.354.469
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
274.509.450
72.665.765
-108.472.190
453.339.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.269
14
-1.262
0
Toplam Özkaynaklar
274.510.719
72.665.779
-108.473.452
453.339.017
Toplam Kaynaklar
838.557.606
789.631.169
1.010.343.268
2.072.693.486

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
71.004.183
58.475.829
73.225.538
173.627.606
Satışların Maliyeti
-31.209.380
-28.995.802
-36.147.533
-87.714.218
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
39.794.803
29.480.027
37.078.005
85.913.388
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
39.794.803
29.480.027
37.078.005
85.913.388
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
113.436.041
-17.820.895
247.784.029
1.094.844.946
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
113.440.803
-17.825.461
240.685.019
1.110.558.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
41.047.306
-235.117.881
-209.667.224
743.338.835
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
28.912.941
-201.797.491
-181.151.910
562.146.813
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
28.912.941
-201.797.491
-181.151.910
562.146.813
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133
-1.255
-1.276
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
28.912.808
-201.796.236
-181.150.634
562.146.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.223
-47.449
12.679
-333.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.948.164
-201.844.940
-181.139.231
561.813.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133
-1.255
-1.276
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
28.948.031
-201.843.685
-181.137.955
561.813.069

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır