RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PIE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
46.306.869
599.037.710
108.541.793
146.099.231
Duran Varlıklar
334.714
1.052.316
930.678.470
935.541.866
Toplam Varlıklar
46.641.583
600.090.026
1.039.220.263
1.081.641.097
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.668.759
12.039.296
10.248.113
22.309.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.311.083
112.141.852
234.035.593
233.082.139
Toplam Yükümlülükler
10.979.842
124.181.148
244.283.706
255.391.841
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.661.741
475.908.878
794.936.557
826.249.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
35.661.741
475.908.878
794.936.557
826.249.256
Toplam Kaynaklar
46.641.583
600.090.026
1.039.220.263
1.081.641.097

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
12.394.908
83.371.202
583.404.602
56.232.692
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
12.394.908
83.371.202
583.404.602
56.232.692
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
12.394.908
83.371.202
583.404.602
56.232.692
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
24.313.024
551.347.866
539.656.698
38.672.336
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
24.435.917
551.354.391
539.715.645
38.672.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
24.241.863
551.995.099
543.609.828
39.031.853
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
17.855.603
438.779.072
384.850.251
31.312.699
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
17.855.603
438.779.072
384.850.251
31.312.699
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
17.855.603
438.779.072
384.850.251
31.312.699
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.799
59.113
-31.835
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.850.804
438.838.185
384.818.416
31.312.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
17.850.804
438.838.185
384.818.416
31.312.699

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır