ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
203.593.108
613.114.083
1.062.467.701
2.057.888.997
Duran Varlıklar
469.432.564
872.902.343
2.497.840.340
2.802.978.768
Toplam Varlıklar
673.025.672
1.486.016.426
3.560.308.041
4.860.867.765
Kısa Vadeli Yükümlülükler
332.725.809
495.323.827
1.339.290.362
2.563.612.893
Uzun Vadeli Yükümlülükler
220.925.725
118.337.650
276.499.223
287.597.126
Toplam Yükümlülükler
553.651.534
613.661.477
1.615.789.585
2.851.210.019
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.374.138
872.354.949
1.944.518.456
2.009.657.746
Ödenmiş Sermaye
53.281.753
586.099.283
586.099.283
586.099.283
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
119.374.138
872.354.949
1.944.518.456
2.009.657.746
Toplam Kaynaklar
673.025.672
1.486.016.426
3.560.308.041
4.860.867.765

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
943.938.945
1.160.582.124
2.873.143.989
3.713.846.587
Satışların Maliyeti
-669.490.192
-845.017.091
-2.183.103.578
-2.599.318.389
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
274.448.753
315.565.033
690.040.411
1.114.528.198
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
274.448.753
315.565.033
690.040.411
1.114.528.198
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
145.792.609
159.119.640
249.301.856
542.250.888
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
145.792.609
161.543.562
355.096.345
546.669.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
93.794.365
-21.416.311
75.482.975
7.536.629
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
91.870.821
-22.602.702
75.175.761
5.887.352
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
91.870.821
-22.602.702
75.175.761
5.887.352
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
91.870.821
-22.602.702
75.175.761
5.887.352
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.815.801
238.935.561
996.987.746
59.251.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
396.686.622
216.332.859
1.072.163.507
65.139.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
396.686.622
216.332.859
1.072.163.507
65.139.290

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır