MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MNDRS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
731.777.880
1.073.919.767
1.454.979.574
1.926.907.759
Duran Varlıklar
798.537.085
1.601.241.044
2.350.372.967
2.341.852.538
Toplam Varlıklar
1.530.314.965
2.675.160.811
3.805.352.541
4.268.760.297
Kısa Vadeli Yükümlülükler
827.606.353
972.374.129
1.674.044.877
1.937.060.497
Uzun Vadeli Yükümlülükler
521.646.259
982.184.537
1.109.201.586
1.185.241.462
Toplam Yükümlülükler
1.349.252.612
1.954.558.666
2.783.246.463
3.122.301.959
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.126.309
704.571.173
1.007.900.874
1.129.487.266
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.063.956
16.030.972
14.205.204
16.971.072
Toplam Özkaynaklar
181.062.353
720.602.145
1.022.106.078
1.146.458.338
Toplam Kaynaklar
1.530.314.965
2.675.160.811
3.805.352.541
4.268.760.297

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.460.741.970
1.823.282.965
2.226.845.652
717.299.986
Satışların Maliyeti
-1.308.844.129
-1.478.990.971
-1.857.846.443
-419.632.336
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
151.897.841
344.291.994
368.999.209
297.667.650
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
151.897.841
344.291.994
368.999.209
297.667.650
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
101.711.588
268.853.962
441.227.024
303.899.252
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
123.981.841
293.715.694
534.995.441
313.989.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-15.318.969
-110.290.624
-342.239.922
150.670.789
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-17.701.730
-92.051.693
-265.489.683
126.820.749
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-17.701.730
-92.051.693
-265.489.683
126.820.749
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.336.746
2.072.638
2.288.814
2.799.592
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-13.364.984
-94.124.331
-267.778.497
124.021.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-269.030
698.119.412
566.993.616
-2.468.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.970.760
606.067.719
301.503.933
124.352.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.337.852
13.699.603
-1.825.768
2.765.868
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-13.632.908
592.368.116
303.329.701
121.586.392

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır