ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
12.740.202
20.858.777
33.805.372
44.052.354
Duran Varlıklar
26.008.491
26.640.053
70.416.374
78.599.192
Toplam Varlıklar
38.748.693
47.498.830
104.221.746
122.651.546
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.327.253
11.395.833
15.583.661
31.202.401
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.442.938
3.357.256
3.959.894
2.882.092
Toplam Yükümlülükler
7.770.191
14.753.089
19.543.555
34.084.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.978.502
32.745.741
84.678.191
88.567.053
Ödenmiş Sermaye
39.000.000
39.000.000
39.000.000
39.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
30.978.502
32.745.741
84.678.191
88.567.053
Toplam Kaynaklar
38.748.693
47.498.830
104.221.746
122.651.546

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
11.753.616
24.824.257
55.363.004
12.018.451
Satışların Maliyeti
-8.739.701
-20.751.067
-49.578.280
-15.243.753
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.013.915
4.073.190
5.784.724
-3.225.302
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.013.915
4.073.190
5.784.724
-3.225.302
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
543.564
-217.462
-9.727.808
-6.162.558
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
531.898
-128.319
-10.563.126
-6.042.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
450.628
624.225
-11.339.137
-8.497.674
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
575.338
1.052.445
-9.100.301
-8.862.940
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
575.338
1.052.445
-9.100.301
-8.862.940
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
575.338
1.052.445
-9.100.301
-8.862.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.734.216
-714.794
-1.737.442
-3.798
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.309.554
337.651
-10.837.743
-8.866.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.309.554
337.651
-10.837.743
-8.866.738

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır