TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TCR

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
9.350.029
38.960.374
81.698.632
136.513.342
Duran Varlıklar
239.630
2.840.293
568.659
717.528
Toplam Varlıklar
9.589.659
41.800.667
82.267.291
137.230.870
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.446.894
11.941.006
14.582.365
10.343.992
Uzun Vadeli Yükümlülükler
157.710
162.922
443.432
473.957
Toplam Yükümlülükler
1.604.604
12.103.928
15.025.797
10.817.949
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.985.055
29.696.739
67.241.494
126.412.921
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
7.985.055
29.696.739
67.241.494
126.412.921
Toplam Kaynaklar
9.589.659
41.800.667
82.267.291
137.230.870

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
9.856.545
46.152.962
81.761.882
100.928.001
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.856.545
46.152.962
81.761.882
100.928.001
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
9.856.545
46.152.962
81.761.882
100.928.001
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
4.367.939
25.242.587
51.234.593
78.532.000
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
4.367.939
25.242.587
51.234.593
78.532.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
4.367.939
25.241.814
51.231.991
78.523.796
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.997.762
19.789.470
37.619.141
62.184.182
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.997.762
19.789.470
37.619.141
62.184.182
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.997.762
19.789.470
37.619.141
62.184.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.673
-17.786
-74.386
-12.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.965.089
19.771.684
37.544.755
62.171.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.965.089
19.771.684
37.544.755
62.171.427

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır