ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
78.372.554
134.318.894
161.333.372
177.646.310
Duran Varlıklar
12.318.943
12.579.260
31.502.775
36.520.299
Toplam Varlıklar
90.691.497
146.898.154
192.836.147
214.166.609
Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.782.340
45.992.516
83.172.727
98.041.123
Uzun Vadeli Yükümlülükler
943.234
339.718
1.601.038
1.880.692
Toplam Yükümlülükler
20.725.574
46.332.234
84.773.765
99.921.815
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.965.923
100.565.920
108.062.382
114.244.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
69.965.923
100.565.920
108.062.382
114.244.794
Toplam Kaynaklar
90.691.497
146.898.154
192.836.147
214.166.609

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
14.004.164
31.227.402
458.450.367
20.481.831
Satışların Maliyeti
-1.403.150
-397.915.562
-3.995.019
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
14.004.164
29.824.252
60.534.805
16.486.812
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
14.004.164
29.824.252
60.534.805
16.486.812
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
13.926.658
35.181.331
19.156.029
10.159.960
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
14.775.374
38.532.820
19.324.007
9.618.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
14.818.419
38.698.743
18.818.830
7.193.099
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
11.497.799
30.757.103
7.464.061
6.159.855
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
11.497.799
30.757.103
7.464.061
6.159.855
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
11.497.799
30.757.103
7.464.061
6.159.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.519
-157.106
32.401
-22.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.509.318
30.599.997
7.496.462
6.137.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
11.509.318
30.599.997
7.496.462
6.137.298

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır