GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GCM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
844.513.770
1.423.549.460
2.958.054.943
3.374.714.939
Duran Varlıklar
23.413.766
32.002.265
122.448.352
137.347.660
Toplam Varlıklar
867.927.536
1.455.551.725
3.080.503.295
3.512.062.599
Kısa Vadeli Yükümlülükler
654.376.635
1.067.847.638
2.189.688.887
2.659.236.759
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.575.847
8.450.851
44.502.715
52.716.431
Toplam Yükümlülükler
660.952.482
1.076.298.489
2.234.191.602
2.711.953.190
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.975.054
379.253.236
846.311.693
800.109.409
Ödenmiş Sermaye
39.000.000
200.000.000
600.000.000
600.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
206.975.054
379.253.236
846.311.693
800.109.409
Toplam Kaynaklar
867.927.536
1.455.551.725
3.080.503.295
3.512.062.599

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
136.312.682
195.414.818
373.850.247
118.715.408
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
136.312.682
195.414.818
373.850.247
118.715.408
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
136.312.682
195.414.818
373.850.247
118.715.408
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
90.146.077
21.101.490
62.955.241
-63.208.791
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
94.863.708
21.161.495
62.984.541
-63.208.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
87.348.270
18.586.430
-212.708.926
-173.665.968
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
65.850.105
12.132.604
-231.524.164
-173.296.935
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
65.850.105
12.132.604
-231.524.164
-173.296.935
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
65.850.105
12.132.604
-231.524.164
-173.296.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-431.981
-854.422
-1.672.585
-390.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.418.124
11.278.182
-233.196.749
-173.687.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
65.418.124
11.278.182
-233.196.749
-173.687.490

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır