ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.860.432.013
3.377.045.204
4.369.754.981
5.687.323.146
Duran Varlıklar
3.847.368.901
4.384.784.572
5.365.074.858
5.851.778.649
Toplam Varlıklar
5.707.800.914
7.761.829.776
9.734.829.839
11.539.101.795
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.290.295.414
5.746.230.609
7.065.781.281
8.500.891.681
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.444.370.323
1.761.701.289
2.173.158.720
2.293.700.953
Toplam Yükümlülükler
5.734.665.737
7.507.931.898
9.238.940.001
10.794.592.634
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-28.343.318
253.119.036
500.515.262
756.514.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.478.495
778.842
-4.625.424
-12.005.006
Toplam Özkaynaklar
-26.864.823
253.897.878
495.889.838
744.509.161
Toplam Kaynaklar
5.707.800.914
7.761.829.776
9.734.829.839
11.539.101.795

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
16.051.963.222
21.353.835.397
28.411.812.112
10.196.426.723
Satışların Maliyeti
-12.311.478.936
-16.318.273.326
-21.767.673.133
-7.689.035.412
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.740.484.286
5.035.562.071
6.644.138.979
2.507.391.311
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.740.484.286
5.035.562.071
6.644.138.979
2.507.391.311
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
322.294.974
848.959.944
967.841.685
525.211.450
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
328.800.952
870.830.648
1.099.539.988
566.096.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-243.890.899
293.860.009
300.901.021
315.177.364
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-298.329.722
271.911.626
318.923.675
250.308.315
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-298.329.722
271.911.626
318.923.675
250.308.315
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
307.956
-701.062
-5.399.441
-7.385.538
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-298.637.678
272.612.688
324.323.116
257.693.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.082.242
-655.701
208.210
-1.688.992
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.411.964
271.255.925
319.131.885
248.619.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
312.959
-699.653
-5.404.266
-7.379.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-299.724.923
271.955.578
324.536.151
255.998.905

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır