ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.426.767
17.045.213
50.429.958
Duran Varlıklar
274.110
3.246.700
6.030.631
Toplam Varlıklar
6.700.877
20.291.913
56.460.589
Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.541
356.506
2.190.721
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
395.126
454.036
Toplam Yükümlülükler
50.541
751.632
2.644.757
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.650.336
19.540.281
53.815.832
Ödenmiş Sermaye
13.000.000
26.000.000
26.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.650.336
19.540.281
53.815.832
Toplam Kaynaklar
6.700.877
20.291.913
56.460.589

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.077.389
179.530.111
737.720.945
Satışların Maliyeti
-6.085.928
-179.457.173
-738.039.137
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-8.539
72.938
-318.192
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-8.539
72.938
-318.192
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-737.645
-5.705.031
-9.264.962
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-737.645
-5.705.031
-9.264.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-342.939
-45.425
518.972
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-324.799
-98.568
277.511
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-324.799
-98.568
277.511
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-324.799
-98.568
277.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
-11.487
-1.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-324.799
-110.055
275.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-324.799
-110.055
275.553

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır