YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YAPRK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
19.049.975
24.351.908
74.544.924
105.683.981
Duran Varlıklar
40.869.445
51.815.863
115.771.891
176.278.913
Toplam Varlıklar
59.919.420
76.167.771
190.316.815
281.962.894
Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.895.430
24.326.826
54.331.891
68.522.191
Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.517.106
9.375.842
25.708.296
43.489.901
Toplam Yükümlülükler
28.412.536
33.702.668
80.040.187
112.012.092
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.506.884
42.465.103
110.276.628
169.950.802
Ödenmiş Sermaye
7.100.000
14.200.000
14.200.000
14.200.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Özkaynaklar
31.506.884
42.465.103
110.276.628
169.950.802
Toplam Kaynaklar
59.919.420
76.167.771
190.316.815
281.962.894

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
35.468.483
48.734.741
101.145.034
88.393.420
Satışların Maliyeti
-30.048.148
-41.825.852
-73.845.749
-57.356.438
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
5.420.335
6.908.889
27.299.285
31.036.982
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
11.488.968
17.944.373
92.998.877
92.955.976
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
10.200.667
15.540.735
88.957.102
89.458.910
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
6.103.533
11.651.636
85.192.283
87.922.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
6.120.692
13.971.251
85.700.711
93.563.507
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
5.145.861
11.135.719
68.166.525
67.858.502
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
5.145.861
11.135.719
68.166.525
67.858.502
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.145.861
11.135.719
68.166.525
67.858.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.145.861
11.135.719
68.166.525
67.858.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.145.861
11.135.719
68.166.525
67.858.502

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır