ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
191.360.450
576.614.573
173.397.981
164.037.243
Duran Varlıklar
1.120.020.156
987.309.443
1.320.103.905
1.230.176.763
Toplam Varlıklar
1.311.380.606
1.563.924.016
1.493.501.886
1.394.214.006
Kısa Vadeli Yükümlülükler
213.805.776
785.375.120
95.149.177
106.143.295
Uzun Vadeli Yükümlülükler
732.906.519
587.635.526
337.714.908
351.658.071
Toplam Yükümlülükler
946.712.295
1.373.010.646
432.864.085
457.801.366
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.668.311
190.913.370
1.060.637.801
936.412.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
364.668.311
190.913.370
1.060.637.801
936.412.640
Toplam Kaynaklar
1.311.380.606
1.563.924.016
1.493.501.886
1.394.214.006

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
63.964.826
0
0
0
Satışların Maliyeti
-22.571.903
0
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
41.392.923
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
41.392.923
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
25.540.584
-19.982.114
-95.746.159
-16.689.992
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
60.232.221
203.034.435
796.367.718
-115.386.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-135.311.287
-41.555.946
741.223.157
-125.371.283
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-124.004.098
-36.328.150
736.519.492
-124.841.867
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-43.771.216
56.675.241
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-124.004.098
-80.099.366
793.194.733
-124.841.867
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-124.004.098
-80.099.366
793.194.733
-124.841.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.738.391
-93.655.575
-56.512.023
616.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.742.489
-173.754.941
736.682.710
-124.225.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-155.742.489
-173.754.941
736.682.710
-124.225.161

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır