ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
15.530.726
17.954.348
43.741.949
106.919.055
Duran Varlıklar
4.626.076
21.804.697
29.397.876
40.810.886
Toplam Varlıklar
20.156.802
39.759.045
73.139.825
147.729.941
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.046.402
18.444.153
19.141.184
19.977.044
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.831.205
2.015.026
4.441.487
4.103.234
Toplam Yükümlülükler
4.877.607
20.459.179
23.582.671
24.080.278
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.279.195
19.299.866
43.731.629
111.642.695
Ödenmiş Sermaye
9.500.000
9.500.000
9.500.000
9.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.825.525
12.006.968
Toplam Özkaynaklar
15.279.195
19.299.866
49.557.154
123.649.663
Toplam Kaynaklar
20.156.802
39.759.045
73.139.825
147.729.941

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
18.679.927
29.298.852
40.291.702
60.637.247
Satışların Maliyeti
-11.763.478
-15.071.349
-17.773.367
-20.780.557
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
6.916.449
14.227.503
22.518.335
39.856.690
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
6.916.449
14.227.503
22.518.335
39.856.690
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
685.051
4.783.783
3.915.365
-11.618.019
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.343.620
5.833.373
22.021.181
91.168.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.692.106
5.261.876
21.198.696
87.080.421
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.192.499
3.650.048
18.815.260
79.853.223
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.192.499
3.650.048
18.815.260
79.853.223
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
490.569
7.710.744
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.192.499
3.650.048
18.324.691
72.142.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
459.284
370.623
8.820.394
-5.372.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.651.783
4.020.671
27.635.654
74.480.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
490.569
7.710.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.651.783
4.020.671
27.145.085
66.770.010

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır