İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
43.397.513
91.419.093
416.131.444
210.618.753
Duran Varlıklar
3.077.226
6.015.191
9.016.103
8.962.723
Toplam Varlıklar
46.474.739
97.434.284
425.147.547
219.581.476
Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.234.837
59.444.224
252.869.423
33.420.063
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.034.860
2.243.681
5.750.490
19.042.135
Toplam Yükümlülükler
27.269.697
61.687.905
258.619.913
52.462.198
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.205.042
35.746.379
166.527.634
167.119.278
Ödenmiş Sermaye
14.184.000
14.184.000
14.184.000
30.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
19.205.042
35.746.379
166.527.634
167.119.278
Toplam Kaynaklar
46.474.739
97.434.284
425.147.547
219.581.476

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46.746.151
123.761.462
511.385.720
133.892.222
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
46.746.151
123.761.462
511.385.720
133.892.222
Brüt Kâr (Zarar)
46.746.151
123.761.462
511.385.720
133.892.222
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.160.673
20.088.256
189.344.422
2.425.547
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.160.673
20.088.256
189.344.422
2.425.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.670.499
26.497.592
197.001.702
72.869.664
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.774.859
20.725.475
146.089.946
52.757.440
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.774.859
20.725.475
146.089.946
52.757.440
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.774.859
20.725.475
146.089.946
52.757.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.226
-121.746
-104.373
-507.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.449.633
20.603.729
145.985.573
52.249.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.449.633
20.603.729
145.985.573
52.249.940

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır