SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SAMAT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
56.284.024
85.600.418
105.158.158
129.764.657
Duran Varlıklar
38.266.986
39.948.594
59.309.019
57.887.557
Toplam Varlıklar
94.551.010
125.549.012
164.467.177
187.652.214
Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.507.629
91.443.647
120.017.578
141.695.495
Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.465.390
4.418.826
2.383.784
2.026.588
Toplam Yükümlülükler
61.973.019
95.862.473
122.401.362
143.722.083
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.577.991
29.686.539
42.065.815
43.930.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
32.577.991
29.686.539
42.065.815
43.930.131
Toplam Kaynaklar
94.551.010
125.549.012
164.467.177
187.652.214

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
100.635.652
70.899.383
335.569.252
23.800.648
Satışların Maliyeti
-81.752.206
-57.519.254
-301.957.867
-18.235.892
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
18.883.446
13.380.129
33.611.385
5.564.756
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
18.883.446
13.380.129
33.611.385
5.564.756
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
16.962.144
1.997.655
23.796.667
5.626.896
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
16.962.144
2.573.702
23.813.167
5.628.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.216.886
-6.462.930
10.801.878
3.698.618
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.895.942
-3.561.775
13.172.893
3.184.148
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.895.942
-3.561.775
13.172.893
3.184.148
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.895.942
-3.561.775
13.172.893
3.184.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189
-670.320
92.599
1.319.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.554.753
-4.232.095
13.265.492
4.503.717
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.554.753
-4.232.095
13.265.492
4.503.717

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır