ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.905.767.722
3.014.522.850
4.103.497.420
4.505.612.835
Duran Varlıklar
763.021.452
897.961.586
2.917.100.021
2.832.756.737
Toplam Varlıklar
2.668.789.174
3.912.484.436
7.020.597.441
7.338.369.572
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.130.947.153
2.164.440.081
4.276.787.551
4.828.442.314
Uzun Vadeli Yükümlülükler
534.143.157
503.947.312
600.486.521
455.672.444
Toplam Yükümlülükler
1.665.090.310
2.668.387.393
4.877.274.072
5.284.114.758
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.003.698.864
1.244.097.043
2.143.323.369
2.054.254.814
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.003.698.864
1.244.097.043
2.143.323.369
2.054.254.814
Toplam Kaynaklar
2.668.789.174
3.912.484.436
7.020.597.441
7.338.369.572

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.677.878.355
5.321.483.536
10.993.823.980
3.424.082.208
Satışların Maliyeti
-3.454.534.402
-4.641.890.751
-10.153.539.658
-3.117.412.835
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
223.343.953
679.592.785
840.284.322
306.669.373
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
223.343.953
679.592.785
840.284.322
306.669.373
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-117.814.337
70.906.559
-68.506.555
-3.938.465
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-184.939.025
173.542.956
-51.688.192
8.640.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-247.940.027
118.292.743
-461.543.642
-159.722.904
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-199.747.810
95.150.799
-442.655.712
-99.844.797
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-30.221.613
Net Dönem Kârı (Zararı)
-199.747.810
95.150.799
-442.655.712
-130.066.410
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-199.747.810
95.150.799
-442.655.712
-130.066.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
109.300.071
145.247.380
1.341.882.038
147.475.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.447.739
240.398.179
899.226.326
17.409.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-90.447.739
240.398.179
899.226.326
17.409.460

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır