ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
107.320.293
410.717.180
413.607.557
388.258.974
Duran Varlıklar
2.796.100.987
3.676.463.630
8.704.053.559
8.791.456.287
Toplam Varlıklar
2.903.421.280
4.087.180.810
9.117.661.116
9.179.715.261
Kısa Vadeli Yükümlülükler
996.339
33.547.839
1.634.245
1.647.207
Uzun Vadeli Yükümlülükler
54.665.262
65.502.432
138.936.664
138.976.047
Toplam Yükümlülükler
55.661.601
99.050.271
140.570.909
140.623.254
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.847.759.679
3.988.130.539
8.977.090.207
9.039.092.007
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.847.759.679
3.988.130.539
8.977.090.207
9.039.092.007
Toplam Kaynaklar
2.903.421.280
4.087.180.810
9.117.661.116
9.179.715.261

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
0
0
Satışların Maliyeti
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
43.792.647
229.758.742
175.856.684
-24.677.249
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
140.705.590
471.832.609
1.513.614.200
77.443.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
140.701.026
471.830.877
1.513.601.155
77.436.203
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
135.983.681
429.422.345
1.486.894.074
77.420.175
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
135.983.681
429.422.345
1.486.894.074
77.420.175
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
135.983.681
429.422.345
1.486.894.074
77.420.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
432.008.222
840.911.489
3.163.872.124
-15.418.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
567.991.903
1.270.333.834
4.650.766.198
62.001.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
567.991.903
1.270.333.834
4.650.766.198
62.001.800

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır