ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
410.717.180
413.607.557
773.211.781
834.857.162
Duran Varlıklar
3.676.463.630
8.704.053.559
15.910.299.474
18.454.516.100
Toplam Varlıklar
4.087.180.810
9.117.661.116
16.683.511.255
19.289.373.262
Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.547.839
1.634.245
116.022.419
131.921.179
Uzun Vadeli Yükümlülükler
65.502.432
138.936.664
200.397.742
230.567.259
Toplam Yükümlülükler
99.050.271
140.570.909
316.420.161
362.488.438
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.988.130.539
8.977.090.207
16.367.091.094
18.926.884.824
Ödenmiş Sermaye
105.000.000
105.000.000
105.000.000
105.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.988.130.539
8.977.090.207
16.367.091.094
18.926.884.824
Toplam Kaynaklar
4.087.180.810
9.117.661.116
16.683.511.255
19.289.373.262

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
0
0
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
229.758.742
175.856.684
436.986.123
68.126.323
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
471.832.609
1.513.614.200
1.332.274.394
216.282.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
471.830.877
1.513.601.155
1.008.355.483
111.468.382
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
429.422.345
1.486.894.074
973.377.784
94.942.469
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
429.422.345
1.486.894.074
973.377.784
94.942.469
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
429.422.345
1.486.894.074
973.377.784
94.942.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
840.911.489
3.163.872.124
710.721.435
-523.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.270.333.834
4.650.766.198
1.684.099.219
94.418.797
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.270.333.834
4.650.766.198
1.684.099.219
94.418.797

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır