SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SAYAS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
35.919.527
137.176.027
183.907.918
237.166.056
Duran Varlıklar
11.755.968
10.081.449
15.709.905
16.512.322
Toplam Varlıklar
47.675.495
147.257.476
199.617.823
253.678.378
Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.097.271
100.360.254
82.609.709
105.712.635
Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.886.604
11.765.580
15.587.250
15.686.803
Toplam Yükümlülükler
30.983.875
112.125.834
98.196.959
121.399.438
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.763.364
35.180.738
101.437.230
132.298.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-71.744
-49.096
-16.366
-19.363
Toplam Özkaynaklar
16.691.620
35.131.642
101.420.864
132.278.940
Toplam Kaynaklar
47.675.495
147.257.476
199.617.823
253.678.378

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
70.384.229
151.666.873
347.937.197
127.735.634
Satışların Maliyeti
-62.683.355
-116.183.838
-263.174.336
-84.165.999
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
7.700.874
35.483.035
84.762.861
43.569.635
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
7.700.874
35.483.035
84.762.861
43.569.635
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.219.955
24.885.041
87.882.826
40.912.295
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.253.945
26.723.931
88.256.388
40.917.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-910.984
23.281.128
88.270.982
39.906.048
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-517.266
18.668.851
66.476.508
31.018.062
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-517.266
18.668.851
66.476.508
31.018.062
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.434
23.460
32.929
-5.037
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-486.832
18.645.391
66.443.579
31.023.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
54.482
-433.207
-187.286
-159.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-462.784
18.235.644
66.289.222
30.858.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-30.451
23.800
36.810
-2.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-432.333
18.211.844
66.252.412
30.861.073

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır