BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BSK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.273.699
1.749.606
Duran Varlıklar
10.173.611
10.175.124
Toplam Varlıklar
11.447.310
11.924.730
Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.613
49.671
Uzun Vadeli Yükümlülükler
473.120
992.336
Toplam Yükümlülükler
553.733
1.042.007
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.893.577
10.882.723
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
10.893.577
10.882.723
Toplam Kaynaklar
11.447.310
11.924.730

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
3.225.984
Satışların Maliyeti
-3.190.714
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
35.270
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
35.270
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-8.338
-19.192
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-8.338
-19.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-8.338
-19.192
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-8.338
-19.192
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-8.338
-19.192
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.338
-19.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.338
-19.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-8.338
-19.192

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır