ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
936.881.403
1.507.740.925
3.435.825.964
3.520.800.711
Duran Varlıklar
51.384.592
89.483.759
153.328.759
165.686.325
Toplam Varlıklar
988.265.995
1.597.224.684
3.589.154.723
3.686.487.036
Kısa Vadeli Yükümlülükler
775.379.813
1.233.719.487
2.632.639.618
2.637.373.687
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.067.036
14.713.398
98.105.816
97.275.992
Toplam Yükümlülükler
782.446.849
1.248.432.885
2.730.745.434
2.734.649.679
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.971.408
330.609.865
837.544.130
928.779.991
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.847.738
18.181.934
20.865.159
23.057.366
Toplam Özkaynaklar
205.819.146
348.791.799
858.409.289
951.837.357
Toplam Kaynaklar
988.265.995
1.597.224.684
3.589.154.723
3.686.487.036

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
16.376.452.251
19.764.853.207
40.674.917.856
4.145.747.898
Satışların Maliyeti
-16.189.397.049
-19.451.756.343
-39.924.575.949
-3.977.064.257
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
187.055.202
313.096.864
750.341.907
168.683.641
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
187.055.202
313.096.864
750.341.907
168.683.641
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
119.101.480
194.724.738
557.750.899
135.871.187
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
119.170.769
194.677.963
557.919.983
135.863.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
86.933.329
184.143.560
525.540.848
119.717.348
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
69.783.065
144.090.038
405.853.605
94.231.090
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
69.783.065
144.090.038
405.853.605
94.231.090
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.158.135
2.941.448
3.252.357
2.811.734
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
66.624.930
141.148.590
402.601.248
91.419.356
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.548
-139.477
-1.625.286
771.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.505.517
143.950.561
404.228.319
95.002.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.158.135
2.941.448
3.252.357
2.811.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
66.347.382
141.009.113
400.975.962
92.190.936

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır