ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
166.128.128
192.371.103
396.979.060
468.832.612
Duran Varlıklar
52.553.430
119.302.284
421.702.844
476.742.075
Toplam Varlıklar
218.681.558
311.673.387
818.681.904
945.574.687
Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.810.464
56.108.664
102.870.237
122.051.391
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.583.205
6.678.714
92.230.549
101.926.169
Toplam Yükümlülükler
52.393.669
62.787.378
195.100.786
223.977.560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.234.988
226.596.733
556.323.446
631.709.237
Ödenmiş Sermaye
23.328.000
23.328.000
46.656.000
46.656.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.052.901
22.289.276
67.257.672
89.887.890
Toplam Özkaynaklar
166.287.889
248.886.009
623.581.118
721.597.127
Toplam Kaynaklar
218.681.558
311.673.387
818.681.904
945.574.687

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
126.282.153
308.331.376
587.847.398
182.559.515
Satışların Maliyeti
-78.284.532
-210.022.279
-352.663.402
-116.517.677
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
47.997.621
98.309.097
235.183.996
66.041.838
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
47.997.621
98.309.097
235.183.996
66.041.838
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
84.091.724
83.572.033
217.745.005
54.441.039
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
84.223.831
87.750.243
218.285.759
54.696.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
72.258.731
99.657.448
94.876.321
15.020.778
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
64.368.388
84.603.127
87.467.157
2.172.647
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
64.368.388
84.603.127
87.467.157
2.172.647
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.637.245
5.371.307
12.729.167
12.498.776
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
57.731.143
79.231.820
74.737.990
-10.326.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.161.798
-2.251.173
-2.253.460
1.123.126
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.530.186
82.351.954
85.213.697
3.295.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.651.367
5.236.374
12.729.167
12.498.776
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
59.878.819
77.115.580
72.484.530
-9.203.003

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır