ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AMK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
324.903.053
264.919.001
560.115.723
588.694.933
Duran Varlıklar
5.773.656
8.327.490
16.940.649
21.097.105
Toplam Varlıklar
330.676.709
273.246.491
577.056.372
609.792.038
Kısa Vadeli Yükümlülükler
285.106.423
210.705.895
479.710.060
512.978.718
Uzun Vadeli Yükümlülükler
553.679
666.868
4.363.053
763.297
Toplam Yükümlülükler
285.660.102
211.372.763
484.073.113
513.742.015
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.016.607
61.873.728
92.983.259
96.050.023
Ödenmiş Sermaye
17.700.000
17.700.000
67.000.000
67.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
45.016.607
61.873.728
92.983.259
96.050.023
Toplam Kaynaklar
330.676.709
273.246.491
577.056.372
609.792.038

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
95.636.724
48.281.664
175.979.770
39.341.119
Satışların Maliyeti
-77.809.815
-18.587.856
-96.202.130
-19.386.209
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
17.826.909
29.693.808
79.777.640
19.954.910
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
17.826.909
29.693.808
79.777.640
19.954.910
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-4.223.365
4.991.324
24.640.396
1.741.697
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-4.223.365
4.991.324
24.640.396
1.741.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
9.284.757
22.881.623
-71.580.315
-10.001.783
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
7.215.095
17.054.980
-73.043.084
-11.002.244
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.215.095
17.054.980
-73.043.084
-11.002.244
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.215.095
17.054.980
-73.043.084
-11.002.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.207
-197.859
-73.894
-68.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.254.302
16.857.121
-73.116.978
-11.070.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
7.254.302
16.857.121
-73.116.978
-11.070.749

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır