TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
146.684.179
185.171.190
371.298.917
404.926.991
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
353.653.240
446.634.898
633.433.762
683.012.292
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
1.190.220
1.302.608
910.871
408.145
Ortaklık Yatırımları
11.190.991
13.052.096
21.918.409
23.749.274
Maddi Duran Varlıklar (Net)
7.994.765
8.099.954
11.407.024
11.673.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
1.196.724
1.653.988
2.182.025
2.402.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
3.444.979
3.649.631
4.601.916
4.539.723
Cari Vergi Varlığı
23.646
48.923
74.819
146.934
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.950.997
3.672.736
3.118.976
6.315.163
Diğer Aktifler (Net)
37.722.097
54.866.239
75.457.354
89.600.933
Varlıklar Toplamı
565.051.838
718.152.263
1.124.404.073
1.226.775.357
Mevduat
302.791.204
381.693.393
617.679.203
692.531.198
Alınan Krediler
72.306.980
77.602.888
128.923.683
137.620.486
Para Piyasalarına Borçlar
3.030.335
25.984.647
53.737.853
19.420.196
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
39.291.778
39.499.306
48.077.312
54.165.225
Fonlar
58.950
122.105
691.704
267.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
2.731.824
8.854.434
14.078.527
9.545.078
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
956.884
918.740
1.239.714
1.306.265
Karşılıklar
17.860.585
24.027.066
35.609.317
39.985.263
Cari Vergi Borcu
1.586.552
2.851.982
2.561.136
11.303.897
Ertelenmiş Vergi Borcu
76.292
144.431
124.949
69.804
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
15.376.976
24.426.121
41.479.277
41.660.753
Diğer Yükümlülükler
43.282.011
57.165.430
84.033.219
100.504.774
Özkaynaklar
65.701.467
74.861.720
96.168.179
118.394.708
Yükümlülükler Toplamı
565.051.838
718.152.263
1.124.404.073
1.226.775.357

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
22.799.078
29.062.715
36.918.823
16.055.769
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
4.611.770
4.919.413
6.691.855
2.402.773
Temettü Gelirleri
20.819
31.057
68.548
103.560
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
-4.633.920
-1.206.769
703.452
2.356.735
Diğer Faaliyet Gelirleri
10.942.888
11.733.929
16.883.690
4.883.185
Faaliyet Brüt Kârı
33.740.635
44.540.345
61.266.368
25.802.022
Net Faaliyet Kârı (zararı)
6.991.441
9.211.147
14.074.469
11.146.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
8.453.920
10.667.103
18.949.319
13.017.657
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
7.031.631
7.751.752
15.560.258
9.372.849
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
7.031.631
7.751.752
15.560.258
9.372.849
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
6.009.805
6.655.442
13.541.060
8.625.785
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
1.021.826
1.096.310
2.019.198
747.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.305.993
1.540.414
7.207.376
14.498.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.337.624
9.292.166
22.767.634
23.871.028

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır