ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
2.953.248.448
5.419.818.369
11.683.964.761
14.327.594.331
Duran Varlıklar
6.109.777.511
14.197.706.593
26.503.430.814
30.488.154.650
Toplam Varlıklar
9.063.025.959
19.617.524.962
38.187.395.575
44.815.748.981
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.281.866.931
1.388.783.013
2.838.329.384
2.596.474.491
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.056.068.760
1.166.506.541
1.284.899.687
1.283.041.120
Toplam Yükümlülükler
2.337.935.691
2.555.289.554
4.123.229.071
3.879.515.611
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.725.636.425
17.062.783.282
34.068.634.021
40.948.894.725
Ödenmiş Sermaye
364.000.000
728.000.000
1.456.000.000
1.456.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-546.157
-547.874
-4.467.517
-12.661.355
Toplam Özkaynaklar
6.725.090.268
17.062.235.408
34.064.166.504
40.936.233.370
Toplam Kaynaklar
9.063.025.959
19.617.524.962
38.187.395.575
44.815.748.981

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.472.672.713
3.302.689.841
2.157.935.629
648.466.133
Satışların Maliyeti
-778.655.734
-1.273.515.716
-1.540.929.507
-432.393.682
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
694.016.979
2.029.174.125
617.006.122
216.072.451
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
694.016.979
2.029.174.125
617.006.122
216.072.451
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.410.607.143
7.875.985.688
3.066.107.923
155.068.082
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.410.607.143
7.912.887.197
4.338.844.118
186.438.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.523.747.689
8.306.828.514
2.884.998.110
1.762.968.345
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.522.852.092
8.313.660.748
2.938.637.250
1.750.580.467
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.522.852.092
8.313.660.748
2.938.637.250
1.750.580.467
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.042.608
685.188
-3.329.158
-7.520.868
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.523.894.700
8.312.975.560
2.941.966.408
1.758.101.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
707.646.197
2.023.205.510
1.716.811.332
-9.811.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.230.498.289
10.336.866.258
4.655.448.582
1.740.769.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-917.899
-1.717
-3.329.158
1.748.289.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.231.416.188
10.336.867.975
4.658.777.740
-7.520.868

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır