ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.935.831.192
3.668.749.558
4.939.922.370
11.577.086.852
Duran Varlıklar
979.940.237
923.256.003
1.170.724.223
2.218.855.310
Toplam Varlıklar
2.915.771.429
4.592.005.561
6.110.646.593
13.795.942.162
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.095.038.334
2.025.020.133
3.366.757.709
9.215.711.256
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.056.718.830
1.125.818.991
692.894.786
942.017.077
Toplam Yükümlülükler
2.151.757.164
3.150.839.124
4.059.652.495
10.157.728.333
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
764.014.265
1.441.166.437
2.050.994.098
3.638.213.829
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
764.014.265
1.441.166.437
2.050.994.098
3.638.213.829
Toplam Kaynaklar
2.915.771.429
4.592.005.561
6.110.646.593
13.795.942.162

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
3.806.474.633
6.243.308.297
11.644.197.445
21.834.630.573
Satışların Maliyeti
-3.257.839.047
-4.935.311.548
-9.511.285.881
-17.468.740.556
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
548.635.586
1.307.996.749
2.132.911.564
4.365.890.017
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
548.635.586
1.307.996.749
2.132.911.564
4.365.890.017
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
288.093.021
934.895.180
1.413.317.331
3.018.573.371
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
290.407.101
936.442.354
1.415.451.415
3.039.833.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
109.257.672
873.710.656
1.510.233.050
2.863.439.050
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
111.893.466
776.443.043
1.322.187.577
2.971.018.561
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
111.893.466
776.443.043
1.322.187.577
2.971.018.561
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
111.893.466
776.443.043
1.322.187.577
2.971.018.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
263.077
709.129
137.640.084
-183.798.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.156.543
777.152.172
1.459.827.661
2.787.219.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
112.156.543
777.152.172
1.459.827.661
2.787.219.731

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır