ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
7.169.674
9.770.948
6.747.366
10.971.945
Duran Varlıklar
18.387.169
22.253.260
45.222.200
59.481.625
Toplam Varlıklar
25.556.843
32.024.208
51.969.566
70.453.570
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.994.319
11.549.353
7.352.579
12.092.619
Uzun Vadeli Yükümlülükler
10.853.155
12.055.157
29.369.475
39.099.765
Toplam Yükümlülükler
16.847.474
23.604.510
36.722.054
51.192.384
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.773.935
8.312.423
15.021.960
18.953.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.566
107.275
225.552
307.303
Toplam Özkaynaklar
8.709.369
8.419.698
15.247.512
19.261.186
Toplam Kaynaklar
25.556.843
32.024.208
51.969.566
70.453.570

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
4.756.204
2.415.468
5.459.329
6.608.701
Satışların Maliyeti
-2.510.013
-2.041.262
-3.249.074
-3.933.017
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.246.191
374.206
2.210.255
2.675.684
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.246.191
374.206
2.210.255
2.675.684
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.307.662
-501.308
602.509
1.539.999
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.605.922
-1.030.040
496.066
1.690.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
758.594
-2.200.948
865.262
591.485
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
513.081
-2.228.957
536.226
355.994
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.902.335
-54.359
-13.814
-8.464
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.415.416
-2.283.316
522.412
347.530
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.919
-32
54.723
52.796
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.368.497
-2.283.284
467.689
294.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
779.491
2.431.462
6.509.088
3.711.497
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.194.907
148.146
7.031.500
4.059.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.516
-29.695
161.643
127.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.148.391
177.841
6.869.857
3.931.923

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır