ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
14.313.823
7.995.349
24.865.331
24.017.534
Duran Varlıklar
35.956.108
948.973.449
1.592.859.876
1.593.645.915
Toplam Varlıklar
50.269.931
956.968.798
1.617.725.207
1.617.663.449
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.610.464
4.843.324
8.627.053
5.542.177
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.728.856
35.594.894
68.636.570
68.581.818
Toplam Yükümlülükler
3.339.320
40.438.218
77.263.623
74.123.995
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.930.611
916.530.580
1.540.461.574
1.543.539.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10
10
Toplam Özkaynaklar
46.930.611
916.530.580
1.540.461.584
1.543.539.454
Toplam Kaynaklar
50.269.931
956.968.798
1.617.725.207
1.617.663.449

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Hasılat
4.820.347
11.367.428
59.337.745
12.783.114
Satışların Maliyeti
-250.450
-1.427.085
-18.953.199
-3.689.634
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.569.897
9.940.343
40.384.546
9.093.480
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
4.569.897
9.940.343
40.384.546
9.093.480
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.505.399
5.530.257
26.548.211
3.883.072
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.195.524
5.309.670
26.307.432
3.883.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.161.194
5.225.708
26.308.365
3.914.281
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.439.820
3.898.408
20.101.328
3.079.584
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.439.820
3.898.408
20.101.328
3.079.584
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.439.820
3.898.408
20.101.328
3.079.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.389.717
645.724.569
608.111.729
-1.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.050.103
649.622.977
628.213.057
3.077.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.050.103
649.622.977
628.213.057
3.077.870

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır