ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
293.161
519.816
29.109.443
98.850.741
Duran Varlıklar
20.240.505
37.910.980
14.086.516
30.484.098
Toplam Varlıklar
20.533.666
38.430.796
43.195.959
129.334.839
Kısa Vadeli Yükümlülükler
292.253
609.548
1.920.140
111.167.503
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.698.404
5.604.218
312.787
4.152.232
Toplam Yükümlülükler
1.990.657
6.213.766
2.232.927
115.319.735
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.543.009
32.217.030
40.963.032
14.015.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
18.543.009
32.217.030
40.963.032
14.015.104
Toplam Kaynaklar
20.533.666
38.430.796
43.195.959
129.334.839

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
85.163
7.049.289
231.974.910
199.268.952
Satışların Maliyeti
-82.140
-7.048.667
-231.683.470
-186.422.051
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.023
622
291.440
12.846.901
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
3.023
622
291.440
12.846.901
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-306.651
-189.080
-1.117.442
8.030.060
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.160.778
17.656.806
4.487.742
20.152.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.120.447
17.589.786
4.426.364
17.524.176
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.593.258
13.655.940
8.746.002
16.378.886
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.593.258
13.655.940
8.746.002
16.378.886
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
-4.647.153
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.593.258
13.655.940
8.746.002
21.026.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.473
2.329
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.581.785
13.658.269
8.746.002
16.378.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
-4.647.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.581.785
13.658.269
8.746.002
21.026.039

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır