ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
259.611.947
555.647.831
941.393.707
779.536.920
Duran Varlıklar
3.229.376.004
5.114.735.809
13.875.760.474
14.086.774.159
Toplam Varlıklar
3.488.987.951
5.670.383.640
14.817.154.181
14.866.311.079
Kısa Vadeli Yükümlülükler
616.459.288
842.290.696
866.303.743
691.113.582
Uzun Vadeli Yükümlülükler
764.821.627
878.272.152
1.665.701.754
1.670.188.658
Toplam Yükümlülükler
1.381.280.915
1.720.562.848
2.532.005.497
2.361.302.240
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.107.707.036
3.949.820.792
12.285.148.684
12.505.008.839
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Özkaynaklar
2.107.707.036
3.949.820.792
12.285.148.684
12.505.008.839
Toplam Kaynaklar
3.488.987.951
5.670.383.640
14.817.154.181
14.866.311.079

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
264.004.437
324.989.231
662.251.735
219.169.823
Satışların Maliyeti
-35.625.954
-52.559.072
-92.822.544
-37.909.076
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
228.378.483
272.430.159
569.429.191
181.260.747
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
228.378.483
272.430.159
569.429.191
181.260.747
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
679.337.966
277.079.374
567.297.287
188.285.138
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
682.573.377
1.860.735.448
8.719.590.544
194.178.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
410.601.773
1.549.366.270
8.340.044.733
110.166.346
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
410.426.474
1.547.649.705
8.338.680.843
116.089.428
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
410.426.474
1.547.649.705
8.338.680.843
116.089.428
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
410.426.474
1.547.649.705
8.338.680.843
116.089.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.266
42.402.855
60.167.729
-45.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
410.441.740
1.590.052.560
8.398.848.572
116.044.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
410.441.740
1.590.052.560
8.398.848.572
116.044.315

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır