ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.400.458.416
2.080.994.040
2.562.518.422
3.538.592.648
Duran Varlıklar
2.292.794.050
2.504.994.535
2.355.390.916
2.644.041.377
Toplam Varlıklar
3.693.252.466
4.585.988.575
4.917.909.338
6.182.634.025
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.997.927.139
3.696.653.484
4.307.584.089
5.470.871.499
Uzun Vadeli Yükümlülükler
997.263.609
872.257.288
1.005.218.973
1.296.346.963
Toplam Yükümlülükler
3.995.190.748
4.568.910.772
5.312.803.062
6.767.218.462
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-301.938.282
17.077.803
-394.893.724
-584.584.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
-301.938.282
17.077.803
-394.893.724
-584.584.437
Toplam Kaynaklar
3.693.252.466
4.585.988.575
4.917.909.338
6.182.634.025

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.385.696.495
7.914.987.337
9.367.507.540
7.484.325.717
Satışların Maliyeti
-4.647.591.986
-5.805.261.824
-6.788.419.803
-5.547.458.571
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.738.104.509
2.109.725.513
2.579.087.737
1.936.867.146
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.738.104.509
2.109.725.513
2.579.087.737
1.936.867.146
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-28.866.018
95.205.832
43.491.979
57.369.046
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-29.774.221
100.059.615
18.479.403
99.376.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-431.047.642
-272.121.698
-446.977.871
-195.003.604
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-343.080.788
-304.172.725
-430.492.902
-154.320.241
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-343.080.788
-304.172.725
-430.492.902
-154.320.241
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-343.080.788
-304.172.725
-430.492.902
-154.320.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.106.869
222.685.757
18.521.375
-35.370.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-355.187.657
-81.486.968
-411.971.527
-189.690.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-355.187.657
-81.486.968
-411.971.527
-189.690.713

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır