ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
9.566.229
19.918.382
39.372.650
44.880.291
Duran Varlıklar
193.169
480.687
1.116.180
1.464.826
Toplam Varlıklar
9.759.398
20.399.069
40.488.830
46.345.117
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.525.057
2.811.580
4.555.951
3.485.726
Uzun Vadeli Yükümlülükler
535.069
906.208
1.594.823
2.190.798
Toplam Yükümlülükler
2.060.126
3.717.788
6.150.774
5.676.524
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.699.272
16.681.281
34.338.056
40.668.593
Ödenmiş Sermaye
5.701.830
6.001.830
7.500.000
7.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
7.699.272
16.681.281
34.338.056
40.668.593
Toplam Kaynaklar
9.759.398
20.399.069
40.488.830
46.345.117

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.336.815
13.673.436
23.660.112
14.854.555
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
6.336.815
13.673.436
23.660.112
14.854.555
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
6.336.815
13.673.436
23.660.112
14.854.555
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.485.463
12.122.328
21.327.606
8.405.374
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.485.463
12.122.328
21.327.606
8.405.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.485.463
12.039.020
21.188.998
8.327.076
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.991.551
8.925.633
17.853.865
6.450.721
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.991.551
8.925.633
17.853.865
6.450.721
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.991.551
8.925.633
17.853.865
6.450.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
56.376
-197.090
-120.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.991.551
8.982.009
17.656.775
6.330.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.991.551
8.982.009
17.656.775
6.330.537

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır