ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
39.963.413
42.466.513
48.082.885
47.863.629
Duran Varlıklar
131.457
85.308
143.778
163.080
Toplam Varlıklar
40.094.870
42.551.821
48.226.663
48.026.709
Kısa Vadeli Yükümlülükler
143.249
151.523
421.950
348.034
Uzun Vadeli Yükümlülükler
176.750
233.161
432.862
335.844
Toplam Yükümlülükler
319.999
384.684
854.812
683.878
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.774.871
42.167.137
47.371.851
47.342.831
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
39.774.871
42.167.137
47.371.851
47.342.831
Toplam Kaynaklar
40.094.870
42.551.821
48.226.663
48.026.709

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
108.147.495
180.229.114
63.404.785
3.054.846
Satışların Maliyeti
-100.655.226
-174.821.310
-54.007.269
-1.966.074
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
7.492.269
5.407.804
9.397.516
1.088.772
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
7.492.269
5.407.804
9.397.516
1.088.772
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.990.608
3.575.680
6.096.707
-283.949
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.988.523
3.570.930
6.103.145
-285.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.988.523
3.570.930
6.103.145
-382.159
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
5.988.523
3.570.930
6.103.145
-382.159
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
5.988.523
3.570.930
6.103.145
-382.159
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.988.523
3.570.930
6.103.145
-382.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.070
-28.664
-198.431
353.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.973.453
3.542.266
5.904.714
-29.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.973.453
3.542.266
5.904.714
-29.020

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır