ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Cari Varlıklar
35.765.338.706
51.047.299.730
90.330.271.741
119.194.959.309
Cari Olmayan Varlıklar
322.413.897
452.692.787
328.907.657
386.557.893
Toplam Varlıklar
36.087.752.603
51.499.992.517
90.659.179.398
119.581.517.202
Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.398.965.894
49.508.078.607
87.019.039.570
115.176.777.227
Uzun Vadeli Yükümlülükler
86.893.344
107.399.179
173.932.987
197.462.940
Özkaynaklar
1.601.893.365
1.884.514.731
3.466.206.841
4.207.277.035
Ödenmiş Sermaye
430.000.000
430.000.000
430.000.000
430.000.000
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye
36.087.752.603
51.499.992.517
90.659.179.398
119.581.517.202

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hayat Dışı Teknik Gelir
591.910
1.154.688
-203.727
854.328
Hayat Dışı Teknik Gider
-1.521.624
-3.005.659
-5.621.100
-3.672.713
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-929.714
-1.850.971
-5.824.827
-2.818.385
Hayat Teknik Gelir
2.179.293.930
3.890.024.781
5.766.662.146
6.255.182.639
Hayat Teknik Gider
-1.851.680.989
-3.579.807.749
-5.337.055.260
-5.864.863.612
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
327.612.941
310.217.032
429.606.886
390.319.027
Emeklilik Teknik Gelir
506.282.690
617.526.303
980.627.121
782.441.399
Emeklilik Teknik Gideri
-360.755.917
-424.869.921
-839.248.296
-643.525.193
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
145.526.773
192.656.382
141.378.825
138.916.206
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
472.210.000
501.022.443
565.160.884
526.416.848
Yatırım Gelirleri
254.595.595
548.908.134
1.296.506.086
1.211.423.536
Yatırım Giderleri
-58.836.450
-124.294.513
-133.918.096
-115.841.783
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
-12.692.920
-31.189.729
1.197.703
-12.231.428
Dönem Kârı veya Zararı
655.276.225
894.446.335
1.728.946.577
1.609.767.173
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
526.939.264
699.988.065
1.391.751.856
1.319.361.348
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
526.939.264
699.988.065
1.391.751.856
1.319.361.348
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları
0
0
0
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır