ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
25.948.092
58.417.196
76.542.315
180.302.038
Duran Varlıklar
11.111.332
13.539.492
18.162.037
18.778.262
Toplam Varlıklar
37.059.424
71.956.688
94.704.352
199.080.300
Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.573.854
14.813.258
15.154.794
36.714.459
Uzun Vadeli Yükümlülükler
851.045
9.257.852
7.310.828
18.692.352
Toplam Yükümlülükler
9.424.899
24.071.110
22.465.622
55.406.811
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.634.525
47.885.578
72.238.730
143.673.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
27.634.525
47.885.578
72.238.730
143.673.489
Toplam Kaynaklar
37.059.424
71.956.688
94.704.352
199.080.300

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
33.044.171
52.900.792
60.194.381
110.996.712
Satışların Maliyeti
-23.175.734
-34.718.459
-37.735.865
-55.543.062
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.868.437
18.182.333
22.458.516
55.453.650
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
9.868.437
18.182.333
22.458.516
55.453.650
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
4.081.371
8.274.502
6.510.318
27.319.239
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.599.714
20.017.659
18.658.194
72.415.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.652.274
20.252.663
24.532.532
79.348.395
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.805.101
20.196.676
24.338.154
71.434.759
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
4.805.101
20.196.676
24.338.154
71.434.759
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.805.101
20.196.676
24.338.154
71.434.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426
54.377
14.998
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.778.675
20.251.053
24.353.152
71.434.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
4.778.675
20.251.053
24.353.152
71.434.759

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır