MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MPY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
7.881.835
11.899.903
61.428.518
106.249.634
Duran Varlıklar
136.952
157.820
198.053
303.881
Toplam Varlıklar
8.018.787
12.057.723
61.626.571
106.553.515
Kısa Vadeli Yükümlülükler
327.201
352.961
5.761.956
3.783.988
Uzun Vadeli Yükümlülükler
605.378
495.098
166.500
274.370
Toplam Yükümlülükler
932.579
848.059
5.928.456
4.058.358
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.086.208
11.209.664
55.698.115
102.495.157
Ödenmiş Sermaye
2.500.000
6.000.000
10.500.000
45.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
7.086.208
11.209.664
55.698.115
102.495.157
Toplam Kaynaklar
8.018.787
12.057.723
61.626.571
106.553.515

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.841.954
4.868.594
18.289.025
28.302.579
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.841.954
4.868.594
18.289.025
28.302.579
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.841.954
4.868.594
18.289.025
28.302.579
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
4.458.676
4.746.322
46.620.286
52.825.304
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
4.458.676
4.746.322
46.620.286
52.825.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
4.458.676
4.746.421
46.632.162
52.831.111
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.481.421
3.562.501
44.080.127
46.818.524
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.481.421
3.562.501
44.080.127
46.818.524
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.481.421
3.562.501
44.080.127
46.818.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.481.421
3.562.501
44.080.127
46.818.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.481.421
3.562.501
44.080.127
46.818.524

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır