KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KRP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.769.144
14.663.811
25.667.595
22.636.686
Duran Varlıklar
2.099.413
1.397.927
3.166.272
2.741.396
Toplam Varlıklar
8.868.557
16.061.738
28.833.867
25.378.082
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.195.244
3.301.017
4.861.805
2.847.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler
408.602
475.084
2.092.931
1.114.496
Toplam Yükümlülükler
2.603.846
3.776.101
6.954.736
3.962.197
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.264.711
12.285.637
21.879.131
21.415.885
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.264.711
12.285.637
21.879.131
21.415.885
Toplam Kaynaklar
8.868.557
16.061.738
28.833.867
25.378.082

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
7.169.119
12.622.654
26.255.695
5.721.580
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
7.169.119
12.622.654
26.255.695
5.721.580
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
7.169.119
12.622.654
26.255.695
5.721.580
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.306.278
5.173.016
12.272.018
53.977
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.306.278
5.173.016
12.272.018
53.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-2.306.278
5.173.016
12.213.790
39.220
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.930.294
3.919.499
10.129.514
-202.550
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.930.294
3.919.499
10.129.514
-202.550
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.930.294
3.919.499
10.129.514
-202.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.098
101.427
-536.020
-260.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.935.392
4.020.926
9.593.494
-463.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.935.392
4.020.926
9.593.494
-463.248

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır