ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
4.934.429
5.217.636
9.470.889
9.293.271
Duran Varlıklar
197.801
135.051
96.883
122.450
Toplam Varlıklar
5.132.230
5.352.687
9.567.772
9.415.721
Kısa Vadeli Yükümlülükler
574.215
343.715
545.096
503.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler
126.871
69.113
93.763
176.621
Toplam Yükümlülükler
701.086
412.828
638.859
679.776
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.431.144
4.939.859
8.928.913
8.735.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.431.144
4.939.859
8.928.913
8.735.945
Toplam Kaynaklar
5.132.230
5.352.687
9.567.772
9.415.721

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.769.348
2.590.084
3.324.561
1.075.382
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.769.348
2.590.084
3.324.561
1.075.382
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.769.348
2.590.084
3.324.561
1.075.382
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
712.709
490.562
760.842
-222.975
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
712.709
490.562
760.842
-222.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
712.709
490.562
760.842
-222.975
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
798.565
430.507
489.054
-192.968
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
798.565
430.507
489.054
-192.968
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
798.565
430.507
489.054
-192.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.406
78.208
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
774.159
508.715
489.054
-192.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
774.159
508.715
489.054
-192.968

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır