ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.540.545.360
1.953.523.340
Duran Varlıklar
1.828.315.188
2.037.635.892
Toplam Varlıklar
3.368.860.548
3.991.159.232
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.374.486.515
1.734.514.484
Uzun Vadeli Yükümlülükler
644.993.936
732.368.017
Toplam Yükümlülükler
2.019.480.451
2.466.882.501
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.349.380.097
1.524.276.731
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.349.380.097
1.524.276.731
Toplam Kaynaklar
3.368.860.548
3.991.159.232

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.050.358.860
740.866.770
Satışların Maliyeti
-810.592.046
-622.820.222
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
239.766.814
118.046.548
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
239.766.814
118.046.548
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
175.874.854
154.573.767
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
219.845.174
155.489.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
39.142.373
35.788.315
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
24.682.354
20.792.583
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
24.682.354
20.792.583
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
24.682.354
20.792.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
674.321.784
173.954.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
699.004.138
194.746.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
699.004.138
194.746.772

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır