ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.540.545.360
2.869.545.830
6.042.989.503
7.412.884.135
Duran Varlıklar
1.828.315.188
2.277.658.709
3.726.190.210
3.738.528.218
Toplam Varlıklar
3.368.860.548
5.147.204.539
9.769.179.713
11.151.412.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.374.486.515
2.593.409.017
5.227.191.866
6.266.585.583
Uzun Vadeli Yükümlülükler
644.993.936
703.105.912
1.555.445.986
1.607.679.549
Toplam Yükümlülükler
2.019.480.451
3.296.514.929
6.782.637.852
7.874.265.132
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.349.380.097
1.850.689.610
2.986.651.312
3.294.731.593
Ödenmiş Sermaye
77.770.481
77.770.481
77.770.481
77.770.481
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.451
-17.584.372
Toplam Özkaynaklar
1.349.380.097
1.850.689.610
2.986.541.861
3.277.147.221
Toplam Kaynaklar
3.368.860.548
5.147.204.539
9.769.179.713
11.151.412.353

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.050.358.860
3.518.000.942
8.262.665.347
1.712.038.285
Satışların Maliyeti
-810.592.046
-2.915.114.821
-6.803.083.519
-1.356.889.863
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
239.766.814
602.886.121
1.459.581.828
355.148.422
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
239.766.814
602.886.121
1.459.581.828
355.148.422
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
175.874.854
581.918.976
1.197.322.763
442.855.373
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
219.845.174
597.361.379
1.216.421.152
452.044.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
39.142.373
128.454.842
86.804.353
64.605.823
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
24.682.354
184.752.843
81.194.052
30.149.593
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
24.682.354
184.752.843
81.194.052
30.149.593
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-10.975.211
-3.276.612
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
24.682.354
184.752.843
92.169.263
33.426.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
674.321.784
525.546.318
1.042.958.959
274.503.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
699.004.138
710.299.161
1.124.153.011
304.652.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-11.696.592
-3.427.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
699.004.138
710.299.161
1.135.849.603
308.080.281

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır