STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
4.769.660
6.423.149
12.354.320
16.476.311
Duran Varlıklar
590.505
1.562.306
885.467
1.107.004
Toplam Varlıklar
5.360.165
7.985.455
13.239.787
17.583.315
Kısa Vadeli Yükümlülükler
257.579
802.985
1.235.139
1.265.570
Uzun Vadeli Yükümlülükler
409.654
1.395.953
626.219
849.120
Toplam Yükümlülükler
667.233
2.198.938
1.861.358
2.114.690
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.692.932
5.786.517
11.378.429
15.468.625
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.692.932
5.786.517
11.378.429
15.468.625
Toplam Kaynaklar
5.360.165
7.985.455
13.239.787
17.583.315

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
11.412.701
15.824.724
30.215.713
15.878.431
Satışların Maliyeti
-9.708.523
-11.650.729
-22.176.411
-12.739.465
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.704.178
4.173.995
8.039.302
3.138.966
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.704.178
4.173.995
8.039.302
3.138.966
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
569.322
1.606.784
5.031.018
2.606.762
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
940.935
1.629.764
5.814.237
3.281.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.369.087
1.824.376
7.083.785
3.584.814
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.582.821
1.271.640
5.609.730
3.612.109
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.582.821
1.271.640
5.609.730
3.612.109
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.582.821
1.271.640
5.609.730
3.612.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
21.945
-17.817
13.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.582.821
1.293.585
5.591.913
3.625.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.582.821
1.293.585
5.591.913
3.625.962

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır