QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

IEP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
52.331.364
78.782.053
102.867.064
95.764.223
Duran Varlıklar
1.433.535
885.098
2.630.831
2.597.846
Toplam Varlıklar
53.764.899
79.667.151
105.497.895
98.362.069
Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.222.604
11.711.635
10.691.554
4.336.254
Uzun Vadeli Yükümlülükler
657.971
1.090.199
2.592.221
2.275.599
Toplam Yükümlülükler
4.880.575
12.801.834
13.283.775
6.611.853
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.884.324
66.865.317
92.214.120
91.750.216
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
48.884.324
66.865.317
92.214.120
91.750.216
Toplam Kaynaklar
53.764.899
79.667.151
105.497.895
98.362.069

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
7.532.139
10.800.355
20.051.936
6.476.097
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
7.532.139
10.800.355
20.051.936
6.476.097
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
7.532.139
10.800.355
20.051.936
6.476.097
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
9.163.290
27.558.215
31.593.565
49.294
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
9.163.290
27.558.215
31.593.565
49.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
9.033.325
27.520.505
31.413.759
-9.126
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
6.958.723
18.297.336
25.426.925
-12.485
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
6.958.723
18.297.336
25.426.925
-12.485
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.958.723
18.297.336
25.426.925
-12.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.894
-316.343
-78.122
-451.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.880.829
17.980.993
25.348.803
-463.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
6.880.829
17.980.993
25.348.803
-463.802

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır