ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

OZRDN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
27.679.684
33.640.163
47.126.940
67.084.428
Duran Varlıklar
44.547.534
49.569.031
39.961.515
39.186.560
Toplam Varlıklar
72.227.218
83.209.194
87.088.455
106.270.988
Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.081.191
37.660.346
37.068.049
45.506.372
Uzun Vadeli Yükümlülükler
24.711.508
24.967.314
19.680.918
18.372.430
Toplam Yükümlülükler
52.792.699
62.627.660
56.748.967
63.878.802
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.434.519
20.581.534
30.339.488
42.392.186
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
19.434.519
20.581.534
30.339.488
42.392.186
Toplam Kaynaklar
72.227.218
83.209.194
87.088.455
106.270.988

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
59.634.062
87.489.511
120.793.229
56.065.050
Satışların Maliyeti
-44.311.182
-56.821.375
-69.520.942
-28.420.281
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
15.322.880
30.668.136
51.272.287
27.644.769
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
15.322.880
30.668.136
51.272.287
27.644.769
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-3.173.561
9.835.219
25.319.009
18.260.935
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-1.062.199
11.358.616
25.383.441
18.142.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-7.032.135
1.162.143
11.440.615
15.603.917
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-5.568.279
893.925
10.056.104
12.134.681
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-5.568.279
893.925
10.056.104
12.134.681
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-5.568.279
893.925
10.056.104
12.134.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.663
253.090
-298.150
-81.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.789.942
1.147.015
9.757.954
12.052.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-5.789.942
1.147.015
9.757.954
12.052.698

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır