Merkez Adresi
100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
İnternet Adresi
www.hurriyetkurumsal.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST ANA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
BİLGİ VE İLETİŞİM / YAYIMCILIK
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Elif Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
0212 449 60 88
Emre Güldür
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
0212 449 60 88
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri