Merkez Adresi
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@celebihandling.com.tr --- celebihavaservisi@hs01.kep.tr
İnternet Adresi
www.celebihandling.com
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST KATILIM 50 / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST İSTANBUL / BIST ULAŞTIRMA / BIST YILDIZ / BIST KATILIM 100 / BIST HİZMETLER / BIST 500 / BIST KATILIM TUM
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Deniz BAL
Yatırımcıİ lişkileri Yöneticisi
deniz.bal@celebiaviation.com
0212 952 92 00
Tolga AKDOĞAN
Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı
tolga.akdogan@celebiaviation.com
0212 952 92 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri