Merkez Adresi
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@celebihandling.com.tr --- celebihavaservisi@hs01.kep.tr
İnternet Adresi
www.celebihandling.com
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST İSTANBUL / BIST ULAŞTIRMA / BIST TEMETTÜ / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST HİZMETLER
Şirketin Sektörü
ULAŞTIRMA, DEPOLAMA VE HABERLEŞME / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Deniz BAL
Yatırımcıİ lişkileri Yöneticisi
deniz.bal@celebiaviation.com
0212 952 92 00
Tolga AKDOĞAN
Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı
tolga.akdogan@celebiaviation.com
0212 952 92 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri