ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANSGR
Merkez Adresi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, No:31, 34805 Kavacık / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
bilgi@anadolusigorta.com.tr
İnternet Adresi
www.anadolusigorta.com.tr
Şirketin Süresi
Şirket süresizdir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ 25 / BIST SİGORTA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR - GRUP 2
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Fatih GÖREN
Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440055
Murat TETİK
Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440255
Barış Hüseyin ŞAFAK
Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi
investor.relations@anadolusigorta.com.tr
8507440254
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri