Merkez Adresi
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara
Elektronik Posta Adresi
info@genilac.com
İnternet Adresi
www.genilac.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST 500 / BIST KATILIM 100 / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST YILDIZ / BIST ANKARA / BIST GERİ ALIM / BIST KATILIM TUM / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM TEMETTU
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ali Ketencioğlu
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
a.ketencioglu@genilac.com
05051771007
Can Onur Demiralp
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
c.demiralp@genilac.com
05051771006
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri