Merkez Adresi
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
maliisler@birikimvarlik.com.tr
İnternet Adresi
www.birikimvarlik.com.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ünal ALTINAY
Genel Müdür
unalaltinay@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Ümit Devrim DEMİR
Mali ve İdari İşler Direktörü
devrimdemir@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Nuray KAVUŞ
Mali İşler Müdürü
nuraykavus@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı İlişkileri
yatirimciiliskileri@birikimvarlik.com.tr
2123551900
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri