BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

BRKVY
Merkez Adresi
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
maliisler@birikimvarlik.com.tr
İnternet Adresi
www.birikimvarlik.com.tr
Şirketin Süresi
Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri